Дейности за деца от 2г. до 13г. в детски център "Всезнайко"


   

Детски център "Всезнайко" предлага различни видове дейности за деца от 2 г. до 13 г. в областта на музиката, изкуството, танците, спорта, ранното чуждоезиково обучение. Към центъра има открита ученическа занималня за  деца от първи до четвърти клас и полудневна забавачница.

 

Училищна занималня от 1 до 4 клас

Полудневна /целодневна забавачница

Английски език за напреднали и начинаещи

Специализирана предучилищна занималня за деца от 5 до 6 години

Изкуство

рисуване и приложни изкуства

музика

Танци

             класически и модерен балет

Спорт

йога , карате

Лятна занималня
 

 


Европейски фонд за регионално развитие

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.095 – “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки,постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността.

Бенефициент: “ЛОРИНА 5“ ЕООД
Обща стойност: 1 269.60лв., от които 1 079.16лв. европейско и 190,44лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.03.2021г.
Край: 22.06.2021г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност