английски език за начинаещи инапреднали


Детски център "Всезнайко" предлага за начинаещи и напреднали курсове по английски език

.Владеенето на чужд език е отлично средство за бъдеща реализация на децата. Това е особено важно за английския език, защото това е езика на съвременните технологии и средство за комуникация на хората от целия цвят.

Ние сме щастливи да имаме за преподавател учителка американка,която работи с деца при нас вече 7 години.

Мис Ейми има натрупан опит от работа с деца и възрастни в България. Часовете и са интересни и забавни за децата. С неиния темперамент и усмивка, тя поднася по много достъпен начин материала за усвояване.Методиката и на преподаване включва най- разнообразни действия : забавни игри , заучаване на лесни детски песнички, разиграване на театър, използване на много нагледни материали.

Много скоро след започване на часовете децата натрупват голям запас от думи и изрази.

 При работа с начинаещите усилията и са насочени за усвояване от тях на говоримия английски език.

 При напредналите преподаването включва усвояване на правописа и граматиката.

Часовете се провеждат 2 пъти седмично по 1 час. През ваканциите предлагане едноседмични интензивни курсове с по 4 часа всеки ден.

Цена  65 лева месечно.


Европейски фонд за регионално развитие

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.095 – “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки,постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността.

Бенефициент: “ЛОРИНА 5“ ЕООД
Обща стойност: 1 269.60лв., от които 1 079.16лв. европейско и 190,44лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.03.2021г.
Край: 22.06.2021г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност