ЛогопедЛогопедичната дейност е едно много силно и смислено взаимодействие с детето, общуване в среда, близка до неговото развитие, положителна емоция, която ще му помогне да развие своите комуникативни възможности! 
В нашия Център залагаме на нови възможности, които са здраво стъпили върху теоретична рамка, но с богат творчески щрих.
Целим дейностите да са едновременно развиващи, но и цветни и забавни - каквито сме ние и децата! 
И тъй като знаем колко много майки се притесняват за проговарянето на децата си, създадохме ежеседмичен групов час: „Да проговорим заедно“. Часът е насочен към майки и деца , които заедно следват логопедични техники, под формата на игра , показани от нашия специалист. Всичко е поднесено чрез игрови подход с цел родителите и децата да придобият познание и научат техники за лесно и правилно изговаряне на думи и реч.
Часът е подходящ както за родители на бебета до 1г.  на които тепърва предстои да проговорят, така и за деца до 5 годишна възраст, които имат нужда от подпомагане при правилната артикулация.
Групата се събира всеки понеделник от 10.30 до 11.30 в Детски образователен център „Всезнайко“ – кв.“Борово“, ул.“Хан Паган“5.