ЛогопедЛогопедичната дейност е едно много силно и смислено взаимодействие с детето, общуване в среда, близка до неговото развитие, положителна емоция, която ще му помогне да развие своите комуникативни възможности! [????]
В нашия Център залагаме на нови възможности, които са здраво стъпили върху теоретична рамка, но с богат творчески щрих! [????‍????] [????️] [????]
Целим дейностите да са едновременно развиващи, но и цветни и забавни - каквито сме ние и децата! [????]
[????] И тъй като знаем колко много майки се притесняват за проговарянето на децата си, създадохме ежеседмичен групов час: [????️] „Да проговорим с Лили“. Часът е насочен към майки и деца [????] , които заедно следват логопедични техники, под формата на игра [????] , показани от нашия специалист. Всичко е поднесено чрез игрови подход, с цел родителите и децата да придобият познание и научат техники за лесно и правилно изговаряне на думи и реч.
Часът е подходящ както за родители на бебета от 1г. на които тепърва предстои да проговорят, така и за деца до 5 годишна възраст, които имат нужда от подпомагане при [✨] правилната артикулация.
[????] Групата се събира всеки понеделник от 10.30 до 11.30 в Детски образователен център „Всезнайко“ – кв.“Борово“, ул.“Хан Паган“5.
[????] [????] [????] Програмата е създадена и се води от г-жа Лилия Крачунова или Госпожа Лили – както всички я наричаме! Тя е специалист с над 30 годишен опит в работата с деца и родители. В професионално отношение е магистър – начална и предучилищна педагоигка, логопед – втора квалификационна степен, ресурсен учител. Провежда обучения за родители и ги напътства в справянето им с различните етапи по време на израстването на децата. Нейно хоби са арт заниманията, способна е да създаде красота от всеки материал.
Ето какво казва тя за себе си:
„С усмивка, много любов и всеотдайност бих искала да предам опита си към децата и родителите! В днешния забързан свят ги подпомагам, за да се чувстват уверени в комуникацията и личните си сили. Вярвам, че целият натрупан през годините опит и знания могат да донесат добро и за много други малки и големи хора!“
Защото всеки ден е нова възможност! [☀️]
[????] [????] [????] [????] [????]
#АртикулационниУпражнения #Назоваване #Изречение #ФинаМоторика #SpeechTherapist #Инструкции #Реч #Communication #ФразоваРеч #SpeechTherapy #Внимание #Еталон #Посочване #логопед #ГрубаМоторика #КлиниченЛогопед #ФункционалнаРеч #SensoryIntegration #Глас #SensorySystem #НовиВъзможности #Комуникация #Артикулация #СензорнаИнтеграция #Оромоторика #SensoryDiet #СензорнаСистема #ОромоторниМеханизми #ИндивидуаленПодход #Комцентрация