Правила и условия на Детски център "Всезнайко"


 1. При регистрация, родителите/настойниците попълват специална регистрационна форма.
 2. Родителите идват да вземат детето си след приключване на занятието, освен ако не са посочили в регистрационната форма, че позволяват на детето да напуска само центъра.
 3. За децата от полудневната забавачница се предоставя лека закуска (предимно плодове) в 10:00 и в15:00 
 4. В залата за танци и детска занималня се влиза със специални леки обувки предназначени за ползване само в залата.
 5. Децата в школата по рисуване и в Арт работилницата "Сръчни ръце"осигуряват сами материалите за работа.
 6. Родителите могат по всяко време да се информират за детето си на посочените за контакт телефони.
 7. При дете, което е записано да посещава месечно или годишно дадена дейност, ако е болно за деня, родителите трябва да се обадят да известят центъра.
 8. При   нанасяне на щети на имуществото в клуба, родителите заплащат стойността на щетата
 9. Заплащането става в началото на  месеца.- най-късно до 5 число от месеца (при месечна такса), или в понеделник при започване на седмицата (при седмична такса).
 10. При заплащане на цялата годишна сума наведнъж се прави отстъпка 10%.
 11. При отсъствие от занятия се заплаща 50% от дължимата сума.
 12. При посещение на 2-ро дете заплащането е с 10 % отстъпка.
 13. При посещение на едно дете в повече от една дейност  се преви 20% отстъпка за втората дейност.
 14. По предварителна заявка, центърът организира рождени дни за деца и възрастни, както и тържества по различни поводи.