Предучилищна занималня


Полудневната занималня за деца от предучилищна възраст обхваща от 5 до 6 год.

Заниманията се водят след обяд от 12:30 ч до 18:00ч.

За тези, които посещават сутрешна занималня в училище, ние осигуряваме вземането им от там и довеждане до детския център.

Децата имат възможност да посещават избрана от тях допълнително дейност от тези, к оито предлага центъра.

За повече информация позвънете на тел: 0876 17 13 17

Цена 250 лв на месец