Предучилищна занималня


Полудневната занималня за деца от предучилищна възраст обхваща деца  от 4 до 5 и от 5 до 6 год.

Заниманията се водят след обяд от 12:30 ч до 18:00ч.

За тези, които посещават сутрешна занималня в училище, ние осигуряваме вземането им от там и довеждане до детския център.

Децата работят по програми на министерствота за  тази  възрастова група .

Тази година те раборят с комплект помощни материали на издателство "Бит и техника".

 Имат възможност да посещават избрана от тях допълнително дейност от тези, к оито предлага центъра, като ползват 20 % намаление от редовните такси.

За повече информация позвънете на тел: 0876 17 13 17