Предучилищна занималня


Полудневната занималня за деца от предучилищна възраст обхваща от 5 до 6 год.

Заниманията се водят след обяд от 12:30 ч до 18:00ч.

За тези, които посещават сутрешна занималня в училище, ние осигуряваме вземането им от там и довеждане до детския център.

Децата имат възможност да посещават избрана от тях допълнително дейност от тези, к оито предлага центъра.

За повече информация позвънете на тел: 0876 17 13 17

Цена 250 лв на месец


Европейски фонд за регионално развитие

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.095 – “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки,постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността.

Бенефициент: “ЛОРИНА 5“ ЕООД
Обща стойност: 1 269.60лв., от които 1 079.16лв. европейско и 190,44лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.03.2021г.
Край: 22.06.2021г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност