Регистрирайте се в Детски център "Всезнайко", София


Правила и условия на Детски център "Всезнайко" 

 1. При регистрация, родителите/настойниците попълват специална регистрационна форма.
 2. Родителите идват да вземат детето си след приключване на занятието, освен ако не са посочили в регистрационната форма, че позволяват на детето да напуска само центъра.
 3. По желание на родителите, децата посещаващи занималнята, могат да бъдат вземани и връщани до съответното  училище.
 4. В залата за танци и детска занималня се влиза със специални леки обувки предназначени за ползване само в залата.
 5. Децата в школата по рисуване и приложни изкуства осигуряват сами материалите за работа.
 6. Родителите могат по всяко време да се информират за детето си на посочените за контакт телефони.
 7. При дете, което е записано да посещава месечно или годишно дадена дейност , ако е болно за деня, родителите трябва  да известят центъра по телефона.
 8. При изпускане на занятие, което е платено предварително, ако родителите не са уведомили предварително центъра , че детето ще отсъства, пари не се връщат обратно.
 9. При нанасяне на щети на имуществото в клуба, родителите заплащат стойността на щетата.
 10.  В центъра има снек-бар, където за децата и родителите се предлагат топли и студени напитки, сандвичи, торти, десерти.
 11. При желание, родителите могат да изчакат детето си в снек-бара.
 12. Заплащането става в началото на седмицата или месеца.
 13. При заплащане на цялата годишна сума наведнъж се прави отстъпка 5%.
 14. При посещение на 2-ро дете заплащането е с 10 % отстъпка.
 15. Ако едно дете посещава 2 деиности, ползва 10%отстъпка за втората дейност.
 16. Центърът предлага и почасово гледане на деца над 2 год.Заплаща се на деня.
 17. По предварителна заявка, центърът организира рождени дни за деца и възрастни, както и тържества по различни поводи.

Данни за родителя

Данни за детето

Регистрационна форма

40137