Събития


Здравейте, скъпи приятели,  

    Информираме ви, че в момента  сформираме групите за ученическата занималня към центъра, които ще бъдат вашата допълнителна възможност за подоготовка за училищния материал, с помощта на нашите преподаватели.

   Възрастова група  : 1 - 4 клас. Часовете ще бъдат реализирани съобразно смените в училище.

   Първи срок - обучението ще бъде след обяд. 

   Не сме забравили и по-малките ни посетители  3 - 6 г. - за тях предлагаме полудневно или целодневно посещение.

  Записваме желаещи за всички останали допълнителни дейности, които предлага нашия център.

 Може да се свържете се с нас на телефон: 0876 17 13 17

  

 

 


Европейски фонд за регионално развитие

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.095 – “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки,постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността.

Бенефициент: “ЛОРИНА 5“ ЕООД
Обща стойност: 1 269.60лв., от които 1 079.16лв. европейско и 190,44лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.03.2021г.
Край: 22.06.2021г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност