Училищна занималня | Детски център Всезнайко


   Училищната занималня е за ученици от I до 4 ти клас. Под ръководството на квалифицирани педагози , децата получават ежедневна  индивидуална помощ  за подготовка на уроците и домашните работи за училище. Чрез използване на допълнителни  материали, те им помагат  да научат и затвърдят  с лекота  учебното съдържание.  За тези деца, които изучават английски език.,ежедневно има учител, владеещ езика,който им помага с усвояването на материала. 

  Чрез текуща и периодична проверка се оценява степента на готовност на учениците за следващия ден.С децата от четвърти клас се работи за успешното им външно оценяване. Центърът разполага с обширни зали, което дава възможност и за разделяне на децата на малки групи.

Подготовката се води от учители, преподаващи на ученици от първи до четвърти клас. Работи се с малки групи, което дава възможност за индивидуална работа с всяко дете.

В свободното време децата разполагат с голяма зала оборудвана за различни развлекателни игри, където могат да слушат музика, да гледат филми и да почиват. 

 Занималнята работи от 8:00 до 18:00 часа

По желание на родителите , децата могат да посещават избрана от тях допълнителна дейност  от тези, които се предлагат в центъра.

Тел. за контакт: 0876 17 13 17