Училищна занималня | Детски център Всезнайко


   Училищната занималня е за ученици от I до 4 ти клас. Под ръководството на квалифицирани педагози , децата получават ежедневна  индивидуална помощ  за подготовка на уроците и домашните работи за училище. Чрез използване на допълнителни  материали, те им помагат  да научат и затвърдят  с лекота  учебното съдържание.  За тези деца, които изучават английски език.,ежедневно има учител, владеещ езика,който им помага с усвояването на материала. 

  Чрез текуща и периодична проверка се оценява степента на готовност на учениците за следващия ден.С децата от четвърти клас се работи за успешното им външно оценяване. Центърът разполага с обширни зали, което дава възможност и за разделяне на децата на малки групи.

Подготовката се води от учители, преподаващи на ученици от първи до четвърти клас. Работи се с малки групи, което дава възможност за индивидуална работа с всяко дете.

В свободното време децата разполагат с голяма зала оборудвана за различни развлекателни игри, където могат да слушат музика, да гледат филми и да почиват. 

 Занималнята работи от 8:00 до 18:00 часа.

Цена: 250 лв. на месец  за съответната група занимания сутрин  ( 8:00 - 13:00 ) или след обяд  ( 13:00 - 18:00).

По желание на родителите , децата могат да посещават избрана от тях допълнителна дейност  от тези, които се предлагат в центъра.

Тел. за контакт: 0876 17 13 17


 


Европейски фонд за регионално развитие

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.095 – “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оборотен капитал за предприятието, засегнато от временните противоепидемични мерки,постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността.

Бенефициент: “ЛОРИНА 5“ ЕООД
Обща стойност: 1 269.60лв., от които 1 079.16лв. европейско и 190,44лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.03.2021г.
Край: 22.06.2021г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност