Училищна занималня | Детски център Всезнайко


   Училищната занималня е за ученици от I до 4 ти клас. Под ръководството на квалифицирани педагози , децата получават ежедневна  индивидуална помощ  за подготовка на уроците и домашните работи за училище. .Чрез използване на допълнителни  материали, те им помагат  да научат и затвърдят  с лекота  учебното съдържание.  За тези деца, които изучават английски език.,  ежедневно има учител, владеещ езика,които им помага с усвояването на материала.    В свободното време децата разполагат с голяма зала оборудвана за различни развлекателни             игри , където могат да слушат музика, да гледат филми и да почиват. Чрез текуща и периодична проверка се оценява степента на готовност на учениците за следващия ден.С децата от четвърти клас се работи за успешното им външно оценяване. Центърът разполага с обширни зали, което дава възможност и за разделяне на децата на малки групи.

Подготовката се води от учители, преподаващи на ученици от първи до четвърти клас. Работи се с малки групи, което дава възможност за индивидуална работа с всяко дете.

 Занималнята работи от 8:30 до 18:30 ч , като има сутрешни и следобедни занимания, според смяната на учениците в училище.

Цена: 290 лв. на месец