Полудневна занималня


     Полудневната ни занималня е за деца от 2,5 до 5 години. Ние предлагаме тази форма за грижи, възпитание и обучение в помощ на родители, които не са успели или не желаят да запишат децата си в целодневно детско заведение .Когато децата стоят в къщи, на тях им липсват социалните контакти с други деца. При нас  поставени в група с други деца, те се научават да общуват много по- бързо и по- леко.Удобната и уютна  атмосфера в нашия център, която е близка до домашната, прави много лесно адаптирането на децата към новите условия.

    Освен добрата база, ние сме възложили грижите за вашите деца на  педагози , с опит и квалификация и умения да насърчават детското любопитство, като фактор за тяхното развитие. Програмата ни е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за работа в детските градини . Дейностите, в които децата участват ежедневно  им дават възможност те да укрепват физически, да придобият умения да бъдат самостоятелни, да се научат да общуват и да израстват интелектуално. 

    Ние знаем, че децата се учат от заобикалящата ги среда, затова материалите с които работим не само ги забавляват, но им помагат да придобият представа за цветове, форми, размери, животни, приложение на предметите във всекидневния им живот.С децата работят специалисти в допълнителните часове по английски език, музика по метода на ORF. С много нагледни средства, песнички, приказки, видеофилмчета на английски език,забавни игри, използване на различни музикални инструменти, тези часове са любимо време за всички.

   С опита , който имаме да работим с малките деца, с условията в центъра, с добрите ни педагози, ние гарантираме на родителите, поверили децата си на нас, че те са в сигурни ръце.